Zápis z jednání rady KlimNet č. 8/2015

Radili jsme se i přes ztížené tropické podmínky...

Zápis z jednání rady OS KlimNet
Konané dne: 10.8.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Čecháková Veronika
Kuča Martin
Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Program:

 1. AP Olbramice
 2. Nové stanovy
 3. Termín valné hromady
 4. Aktualizace neplatných e-mailových adres členů
 5. Pojištění zařízení - cenový limit
 6. Plánované práce do konce roku 2015
 7. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. AP Olbramice

  Bude třeba vyřešit přístup na střechu tak, ať jsme schopni dostat se k našim anténám za každého počasí. Necháme nacenit výrobu lávky.

  Řeší: Dan

  Termín: 31.8.2015

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. Nové stanovy

  V letošním roce nás čeká valná hromada, která byla odložena z administrativních důvodů kvůli přeměně „Občanského sdružení" na „Spolek" dle nového občanského zákoníku. Dan přepracoval Stanovy tak, aby odpovídaly novým podmínkám. Všichni členové rady mají za úkol si je přečíst a případné připomínky co nejdříve sdělit ostatním. Výsledné Stanovy budou schvalovány na VH.

  Řeší: rada

  Termín: 31.8.2015

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Termín valné hromady

  Na poslední VH jsme vyslyšeli připomínky, že páteční podvečer není vhodný pro konání VH ze strany členů - jednoduše řečeno o pátečním podvečeru (obzvlášť v létě) má většina lidí jiné představy.

  Letos jsme VH kvůli výše zmíněné transformaci odložili na říjen a zkusíme tentokrát nedělní podvečer. Která neděle to nakonec bude upřesníme, jakmile budeme mít zarezervovány prostory pro konání VH (standardně Hasičská zbrojnice v Klimkovicích).

  Řeší: Verča

  Termín: 31.8.2015

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Aktualizace neplatných e-mailových adres členů

  Přibližně padesát členů má ve své členské kartě uvedenou neplatnou e-mailovou adresu pro zasílání informací a faktur. Dalších dvacet nemá uveden žádný e-mail. Pokusíme se tyto členy vyfiltrovat a obvolat, abychom měli údaje aktuální, a aby byli členové patřičně informováni o důležitých věcech souvisejících s jejich členstvím v KlimNetu.

  Řeší: Verča, Renča

  Termín: 14.9.2015

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 5. Pojištění zařízení - cenový limit

  Máme pojištěná zařízení na páteři sítě a průběžně jejich seznam aktualizujeme. Cena zařízení, které již bude do seznamu zařazováno, jsme stanovili na 20.000 Kč a více.

  Řeší: Verča, bew

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 6. Plánované práce do konce roku 2015

  Bew ve stručnosti sdělil ostatním členům rady, jaké další práce pro letošní rok má naplánované. Jsou to např.: zprovoznit připojení pro dvě nové kamery městského kamerového systému (OVANET), zprovoznění nového AP Hechter (Bew jej spolu s cicou vystavěli začátkem srpna), výměna zařízení na Požárnické 23 (navýšení kapacity), výstavba menších dokrývacích AP (v různých lokalitách), výměna spoje z AP Gažík na AP Hrdel (navýšení kapacity), nový spoj na AP Václavovice (navýšení kapacity) a další.

  Řeší: bew

  Termín: 31.12.2015

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 7. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 7.8.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)