Zápis z jednání rady KlimNet č. 11/2015

V říjnu jsme se radili podruhé.

Zápis z jednání rady OS KlimNet
Konané dne: 23.10.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:30 hod.
Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. VH – podklady
2. VH – volba předsedajícího
3. Nový web
4. Reklamní předměty
5. Zabezpečení kanceláře
6. Žebřík
7. Hotspot zdravotní středisko (Klimkovice)
8. Přijetí nových členů

Zápis:
1. VH - podklady
Dan pročetl Stanovy a řády připravené ke schválení na VH, zdůraznil rozdíly v původních a nových verzích. Další připomínky jsme zapsali a Dan je ještě zapracuje. Finální verze dáme na web a zašleme členům informační e-mail, aby si dokumenty mohli před VH pročíst.
Řeší: Dan
Termín: 24.10.2015
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. VH – volba předsedajícího
Jako předsedajícího blížící se valné hromady jsme jednohlasně navrhli předsedu sdružení Dana Tvrdého.
Řeší: Dan
Termín: 24.10.2015
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Nový web
Spuštění nového webu před VH se nám nepovedlo. Vzhledem k vysokému pracovnímu nasazení před VH a tomu, že se musíme s novým webem nejprve naučit pracovat, odložili jsme termín spuštění na „někdy po VH“, jinými slovy „po zaškolení“.
Řeší: rada
Termín: 31.10.2015
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Reklamní předměty
Na radě jsme si odsouhlasili, které předměty necháme udělat. Teď je na řade to horší - propočítat kusy, nechat nacenit vč. vhodného potisku, v lepším případě jednohlasně částku schválit a pak nechat vyrobit (a to ještě musíme doufat, že vše bude v dostatečném počtu a že se to do Vánoc stihne).
Řeší: Verča, Renča
Termín: 4.12.2015
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

5. Zabezpečení kanceláře
Bew nechal nacenit bezpečnostní mříže, okna a dveře do kanceláře. Vysokou částku jsme sice očekávali, nicméně zatím jsme schválili „jen“ bezpečnostní mříže.
Řeší: Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

6. Žebřík
Bew navrhl zakoupení 11m skládacího žebříku z důvodu servisu zařízení umístěných na špatně dostupných místech.
Řeší: Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

7. Hotspot zdravotní středisko (Klimkovice)
Město nám jaksi zapomnělo oznámit, že se zdravotní středisko bude rekonstruovat v takovém rozsahu, že to bude mít vliv na zařízení, díky kterému všem návštěvníkům tohoto střediska poskytujeme zdarma připojení k internetu. Bew už získal nějaké informace, bližší bude mít v pondělí ráno, kdy má schůzku se stavbyvedoucím. Poté naplánuje, co bude třeba z naší strany zajistit a provést. Pokud tedy na středisku zaznamenáte nějaké potíže s připojením k hotspotu, je to téměř stoprocentně způsobeno rekonstrukcí.
Řeší: Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

8. Přijetí nových členů
Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 22.10.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)