Zápis z jednání rady KlimNet č. 12/2015

Na první listopadové radě jsme volili nového předsedu spolku KlimNet.

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 9.11.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 19:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

 

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Volba předsedy spolku
2. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Volba předsedy
Rada hlasovala o předsedovi.
Hlasování:
Štěpán Hradský získal 6 hlasů.
Štěpán Hradský se stal novým předsedou spolku KlimNet z. s.
Předseda
• předseda je statutárním orgánem Spolku; zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí rady nebo valné hromady,
• předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 6.11.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)