Zápis z jednání rady KlimNet č. 1/2016

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 11.1.2016
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 19:45 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Věcný dar do tomboly – ples TJ Klimkovice, Hasiči Bítov
2. AP Hasiči - Olbramice
3. Obecní dům Zbyslavice, připojení
4. Obecní dům Olbramice, připojení
5. Další práce – plánování, termíny
6. Elektřina AP hýlov
7. Obnovení členství
8. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Věcný dar do tomboly – ples TJ Klimkovice, Hasiči Bítov
Byli jsme požádáni o věcné dary na Fotbalový ples (TJ Klimkovice) a Hasičský ples (Hasiči Bítov). Verča nabalí tašky a domluví se s kontaktními osobami na předání.
Řeší: Verča
Termín: 27.2.2016
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

2. AP Hasiči - Olbramice
Hasiči nabídli, zda bychom neměli zájem postavit u nich na budově AP. Probrali jsme výhodnost, možnosti výstavby a náklady a souhlasíme s realizací.
Řeší: rada, Bew
Termín: 31.3.2016
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

3. Obecní dům Zbyslavice, připojení
Kontaktovala nás paní starostka Zbyslavic, zda by bylo možné připojit k internetu Obecní dům. Po projednání možností a nákladů jsme s realizací souhlasili. Připojení k internetu bude realizováno formou „hotspotu“.
Řeší: Bew
Termín: 10.2.2016
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

4. Obecní dům Olbramice, připojení
Projednali jsme možnosti připojení i Obecního domu v Olbramicích, souhlasíme
s realizací, opět formou „hotspotu“.
Řeší: Bew
Termín: 31.1.2016
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

5. Další práce – plánování, termíny
Na několika AP průběžně provádíme i menší zásahy (údržba, úklid). Stejně tak je třeba dobře naplánovat i případné přesuny antén s ohledem na kapacitu, ať jsou antény využity na správných místech. :) Týká se to momentálně nejvíce AP točna, Hrdel, Požárnická, LazPan, MěÚ... Kluci budou termíny prací individuálně plánovat s ohledem na počasí a časové vytížení (případně vytížení spojů).
Řeší: rada, Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

6. Elektřina AP hýlov
Zhruba jednou za 3 měsíce v dané budově zlobí elektřina a bohužel zatím nebyla zjištěna příčina. Snažíme se vymyslet možnosti náhradního zdroje, což nám ale komplikuje jak přístup k našemu zařízení, tak umístění a velikost prostoru. Zkusíme tam dát velmi malou UPS, jelikož případné výpadky elektřiny jsou minutové (malá UPS by takový výpadek měla pokrýt).
Řeší: rada, Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

7. Obnovení členství
Jeden ze členů, jemuž bylo na poslední VH ukončeno členství (neuhrazený jeden členský příspěvek), nás požádal o možnost obnovení členství. Rada souhlasila pod podmínkou úhrady dlužné částky.
Řeší: Verča, Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

8. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 8.1.2016. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)