Zápis z jednání rady KlimNet č. 2/2016

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 15.2.2016
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Sokol Olbramice
2. Sponzorský dar Mozaika, Klimkovice
3. Autoklub Zbyslavice
4. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Sokol Olbramice
Kontaktovali nás ze Sokola v Olbramicích, zda by bylo možné připojit je k internetu. Po projednání možností a nákladů jsme s realizací souhlasili. Připojení k internetu bude realizováno formou „hotspotu“, včetně úlevy členského příspěvku v plné výši.
Řeší: rada, Bew
Termín: 31.3.2016
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Sponzorský dar Mozaika, Klimkovice
Paní ředitelka Centra volného času Mozaika nás oslovila s žádostí o věcný sponzorský dar. Verča požadovanou stavebnici Magformers zakoupí a poté se domluví na předání.
Řeší: Verča
Termín: 29.2.2016
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Autoklub Zbyslavice
Kontaktovali nás z Autoklubu ve Zbyslavicích, zda by bylo možné připojit je k internetu. Po projednání možností a nákladů jsme s realizací souhlasili. Připojení k internetu bude realizováno opět formou „hotspotu“, včetně úlevy členského příspěvku v plné výši.
Řeší: Bew
Termín: 31.3.2016
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 12.2.2016. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)