Zápis z jednání rady KlimNet č. 02/2018

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 12.3.2018
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Neuvirt Radek
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
2. Pojištění majektu - HW
3. Revize elektřiny ZUŠ
4. Předělávky AP
5. SDH Klimkovice, Olbramice
6. Přijetí nových členů

Zápis:

1. GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Zjišťujeme podrobnosti a zajišťujeme školení, abychom nebyli 25.5., kdy Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vejde v platnost, překvapeni. Na školení vyšleme Pavla.
Řeší: všichni
Termín: 24.5.2018
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

2. Pojištění majetku - HW
Blíží se termín platby pojištění majetku (HW) na další rok. Dan a Štěpán mají za úkol naplánovat schůzku se zástupcem pojistitele, projít stávající pojistku, provést aktualizaci a případně upravit pojistné podmínky dle aktuálních potřeb.
Řeší: Štěpán, Dan
Termín: 23.3.2018
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

3. Revize elektřiny ZUŠ
Čeká nás provedení revize zařízení a elektřiny v naší technické místnosti na ZUŠ. S revizním technikem je v kontaktu Dan, ostatní se budou podílet dle potřeby (Pavel, Radek).
Řeší: Dan, Pavel, Radek
Termín: 30.4.2018
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

4. Předělávky AP
V nejbližší době jsou plánovány předělávky AP Václavovice a AP zahrádky. Předběžné termíny Pavel navrhl 17.3. a 26. nebo 27.3.2018. Skutečné termíny realizace se budou odvíjet dle počasí případně dalších okolností. Členové, jichž se předělávky dotknou, budou předem informováni emailem.
Řeší: Bew, Radek (Alda)
Termín: 30.4.2018
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

5. SDH Klimkovice, Olbramice
Pavel je v kontaktu se zástupci Svazu dobrovolných hasičů z Klimkovic i Olbramic a společně zvažují umístění antén pro připojení k síti KlimNet.
Řeší: Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

6. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 9.3.2018. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)