Zápis z jednání rady KlimNet č. 01/2018

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 5.2.2018
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel
Vožický Jan
Zdražila Ivo

Program:
1. Plán výstavby/rekonstrukcí 2018
2. Starý HW
3. ZUŠ – přeplatek
4. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
5. Hotspoty – kontrola zařízení, sítě
6. Mapa pokrytí
7. „Vizitka“ při nakoupení úkolu
8. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Plán výstavby/rekonstrukcí 2018
Bew naplánoval spoustu práce, a to jak nová Apčka, tak i předělávky některých, co se nestihly loni (moc jich není :) ). Přednesl nám svoji představu o typech antén, které má v plánu použít a přibližné termíny realizace (na měsíce, provedení prací bude záviset na počasí a dalších okolnostech a časových možnostech).
Řeší: všichni
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Starý HW
V kanclu se nám sem tam nahromadí nějaký starý HW. Naprostou většinu dále nevyužitelného hw bew odváží jednou za čas do OZA k likvidaci. Občas se ale najde něco, co by šlo dále použít, jen nám už to prostě nepasuje. Zkusíme to nabídnout k užitku např. Telekomunikační škole (žákům „na hraní“). Nebudou-li mít zájem, skončí to zřejmě také v OZU.
Řeší: bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. ZUŠ – přeplatek
Za rok 2017 nám na ZUŠ vznikl přeplatek na zálohách za elektřinu 12.350 Kč. Mohlo na to mít vliv jak odpojení staré klimatizace, tak i počasí (méně parných letních dní, takže klima nemusela „jet furt“). Řešeno v rámci ročního vyúčtování, v době konání rady již byl přeplatek na našem účtu připsán.
Řeší: Verča
Termín: 30.1.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Nové nařízení nabude platnosti 25.5.2018, chodí nám nabídky na různá školení. Odloženo na příští radu.
Řeší: všichni
Termín: 20.4.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

5. Hotspoty – kontrola zařízení, sítě
Bew bude průběžně fyzicky navštěvovat místa, kde máme hotspoty a provádět jejich kontrolu – jak stavu zařízení, tak funkčnosti sítě.
Řeší: Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

6. Mapa pokrytí
Ivoš zjistil, že se nám na webu nezobrazuje mapa pokrytí. :) Dan to napraví a bew ve spolupráci s Aldou mapu dokreslí tak, aby odpovídala skutečné oblasti pokrytí (teď je velmi orientační).
Řeší: Dan, Bew, Alda
Termín: 20.4.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

7. „Vizitka“ při nakoupení úkolu
Ivoš přednesl návrh na úpravu první zprávy, která se při založení/nakoupení úkolu automaticky odešle členovi na kontaktní email. Měla by obsahovat jméno instalátora, jenž si členův požadavek vzal na starost a kontakt na hotline.
Řeší: Cica
Termín: 20.4.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

8. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 2.2.2018. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)