Zápis z jednání rady KlimNet č. 05/2019

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 14.10.2019
Začátek: 18:30 hod.
Konec: 21:15 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

 Program:
1. KKTS Plzeň
2. Valná hromada – termín, program
3. Konektivita
4. Odstávka el. proudu (16.10.2019)
5. Licence SW Pohoda
6. Přijetí nových členů

Zápis:
1. KKTS Plzeň
Bew se jako každý rok zúčastnil konference Kam kráčí telekomunikační sítě a sdělil nám své poznatky, o nichž jsme dlouze diskutovali.
Řeší: Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Valná hromada – termín, program
Verča navrhla dva možné termíny konání VH, kdy jsou prostory v klimkovické hasičárně volné. Výběr závisel na tom, kdy bude moci většina z nás. Hlasováním rozhodnuto o termínu pátek 22.11.2019. Poté jsme stanovili program a termín následující rady, na níž bude zvolen předsedající letošní VH. Verča zarezervuje prostory a dle Stanov zašle členům na kontaktní emailové adresy informační email s pozvánkou na VH. Mezitím budeme připravovat podklady.
Řeší: rada
Termín: 4.11.2019
Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Konektivita
Srovnávali jsme nabídky, podmínky a finálního vítěze si potvrdíme na příští radě.
Řeší: rada
Termín: 4.11.2019
Návrh: odloženo (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Odstávka el. proudu (16.10.2019)
Na 16.10.2019 plánuje ČEZ odstávku elektřiny ve velké části Klimkovic, postihne to několik našich AP včetně pár v Polance (jsou na AP v Klimkovicích závislá). Plánovali jsme tedy, kde bude mít smysl umístit centrálu, kde nám to utáhnou UPSky... (V době vydání tohoto zápisu to již máme za sebou.)
Řeší: bew
Termín: 16.10.2019
Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

5. Licence SW Pohoda
Občas nám nedostačují licence v účetním systému, domluvili jsme se, že dvě licence přikoupíme, přičemž jedna bude vyhrazena pouze pro paní účetní.
Řeší: Alda
Termín: 31.10.2019
Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

6. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 11.10.2019. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)