Zápis z jednání rady KlimNet č. 06/2019

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 4.11.2019
Začátek: 18 hod.
Konec: 21:30 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

 Program:
1. Valná hromada – volba předsedajícího
2. Konektivita - změna poskytovatele
3. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Valná hromada - volba předsedajícího
Valná hromada se bude konat v pátek 22.11.2019 od 18hod. v Hasičské zbrojnici v Klimkovicích. Pozvánku jsme dle stanov spolku rozeslali všem členům emailem 30dní před termínem. Prošli jsme si podklady a doladili co bylo třeba. Předsedajícím VH byl zvolen předseda Štěpán Hradský.
Řeší: rada
Termín: 22.11.2019
Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Konektivita - volba poskytovatele
Od poslední rady jsme průběžně porovnávali nabídky a připomínkovali. Nyní jsme provedli celkové zhodnocení a následně jsme hlasovali. Jako nového poskytovatele jsme zvolili společnost ha-vel internet s.r.o. V následujících měsících nás čekají různé schůzky, přestavby a administrativní záležitosti spojené s ukončením spolupráce s T-Mobile Czech Republic a.s. a co nejhladší přechod k novému poskytovateli.
Řeší: rada
Termín: neuvedeno
Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 1.11.2019. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)