Zápis z jednání rady KlimNet č. 03/2020

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 20.10.2020
Začátek: 19:30 hod.
Konec: 20:00 hod.
Forma konání: online

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:

 1. Plánování Valné hromady

 2. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Plánování Valné hromady

  Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci Štěpán navrhl odklad Valné hromady (dále jen „VH“), a to s využitím přesahu jejího konání o maximálně 6 měsíců. Navrhl, že budeme průběžně sledovat vývoj situace a podmínek platných pro konání hromadných akcí a jakmile se vše bude jevit stabilně, bude termín VH zvolen a členové s podmínkami účasti obeznámeni v Oznámení o konání VH.

  O termínu VH musí být rozhodnuto tak, aby oznámení o jejím konání bylo vydáno 30 dní před samotným konáním a zároveň abychom dodrželi nejzažší možný termín konání 23.5.2021.

  Řeší: rada

  Termín: 4.4.2021

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 2. Přijetí nových členů

  Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 16.10.2020. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)