Zápis z jednání rady KlimNet č. 01/2021

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 1.3.2021
Začátek: 18:30 hod.
Konec: 19:15 hod.
Forma konání: online

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:

 1. Valná hromada – termín, program

 2. Plány na předělávky a opravy AP

 3. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Valná hromada – termín, program

  Průběžně od minulého roku sledujeme podmínky pro konání VH. Na podzim, kdy jsme měli mít řádný termín, nebyly podmínky ani epidemiologická situace přívětivé, a tak jsme rozhodli o odložení konání VH. Přesah konání od řádného termínu může být maximálně 6 měsíců. Jelikož nyní jsou podmínky a situace relativně stabilní, Verča navrhla zvolit termín a VH naplánovat.

  Navrženo bylo více termínů v dubnu a květnu a dle dostupnosti prostor bude termín upřesněn. Členové budou informování s 30denním předstihem o termínu i podmínkách konání VH, a to emailem (emailové adresy v členských kartách) i oznámením na našem webu.

  Řeší: rada

  Termín: 11.3.2021

  Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 2. Plány na předělávky a opravy AP

  I přes ztíženou situaci stále pracujeme na zkvalitnění naší sítě. Pavel nastínil, co je třeba řešit v nejbližších dnech/týdnech. Naplánujeme termíny, zakoupíme potřebný materiál a dle počasí budou práce realizovány.

  Řeší: rada

  Termín: neuvedeno

  Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 3. Přijetí nových členů

  Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 26.2.2021. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)