Zápis z jednání rady KlimNet č. 02/2021

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 2.4.2021
Začátek: 18:30 hod.
Konec: 19:00 hod.
Forma konání: online

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:

 1. Valná hromada – termín, program, volba předsedajícího

 2. Antigenní test na Covid-19

 3. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Valná hromada – termín, program, volba předsedajícího

  Termín konání Valné hromady, dále jen „VH“, jsme stanovili na středu 5.5.2021, prostory jsou již zajištěny a program připraven. Verča sepíše Oznámení a vydá jej jak na web, tak jej zašle emailem na kontaktní emailové adresy uvedené v členských kartách. Součástí Oznámení o konání VH uvedené na webu bude i odkaz na aktuálně platné podmínky konání VH.

  Jako předsedající byl navržen Štěpán Hradský.

  Řeší: rada

  Termín: 5.4.2021

  Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 2. Antigenní test na Covid-19

  Pro testování zaměstnance a účastníků VH budou zakoupeny antigenní testy. Štěpán a Verča vyberou vhodné, odpovídající legislativě, a zajistí včasné zakoupení či distribuci členům, kteří budou mít o účast na VH a test zájem (nejsou-li testováni jinak).

  Řeší: Štěpán, Verča

  Termín: 29.4.2021

  Návrh: schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 3. Přijetí nových členů

  Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 31.3.2021. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)