Dokument pro MěÚ

Návrh projektu k výstavbě Amatérská WiFi sí? v Klimkovicích a okolí KlimNet. Dokument byl na Městský úřad podán 22.4.2004.


O projektu

Kdo jsme ?

Jsme občané města Klimkovic, kteří mají zájem a chu? vybudovat v rámci města WiFi sí?. Naším cílem je vytvoření sítě, která by umožnila občanům sdílení sí?ových prostředků mezi sebou, komunikaci mezi MěÚ a možnost levněji se připojit k celosvětové síti internet. Celá sí? se tváří jako jedna velká, volně přístupná LAN. Můžete si tak libovolně vytvářet spojení s kýmkoliv, kdo bude v dosahu přípojných bodů. Od samého začátku chceme sí? koncipovat jako "otevřenou". Kdokoliv a kdykoliv se může na své náklady připojit.

Hlavní organizátoři a technické podpora (podle abecedy) výstavby WiFi sítě KlimNet:

Aleš Raška

Jiří Langer

Martin Kuča

Radek Neuvirt

Štěpán Hradský

Co je to WiFi sí? ?

WiFi sí? je provozována na základech mikrovlnné technologie ve standardu IEEE 802.11b též označované jako WiFi v pásmu 2.4 GHz (ISM band). Toto pásmo bylo českým telekomunikačním úřadem (čTÚ) na základě generální licence GL-12/R/2000 uvolněno pro bezlicenční, bezplatný provoz zařízení na přenos dat pomocí metody rozprostřeného spektra.

Co z toho máme my ?


Radost a získané zkušenosti. Tato práce nás baví, pro všechny z nás je koníčkem a bez toho by to asi nešlo dělat. Určitě většinu lidí zajímá také finanční otázka. Případný zisk vzniklý z členských příspěvků, darů, sponzorských příspěvků a jiných, obratem investujeme do budování nové a vylepšování stávající infrastruktury.


Plán pro vybudování sítě

Etapa č. 1

1. Schválení umístění AP bodu na budově zámku Radou města

Tento bod v etapě je pro nás velmi klíčový. Vzhledem k rozloze Klimkovic je zapotřebí, aby na AP bod bylo vidět z co největší části Klimkovic. Podmínkou pro připojení do WiFi sítě je přímá viditelnost na AP bod. V případě neschválení umístění prvního AP bodu na komín (který je 2. nejvyšším bodem ve městě Klimkovice) , by bylo zapotřebí vybudování více AP bodů. Bohužel vzhledem k ceně pro vybudování AP bodu (přibližná cena: 10.000,- kč), kterou ze začátku budeme financovat ze svých prostředků, by vybudovaní dalších AP bodů pro nás znamenalo finančně velkou zátěž. Myslíme si, že v případě umístění prvního AP bodu bychom měli úzce spolupracovat a zvolit co nejlepší řešení.

2. Vytvoření občanského sdružení (OS).

WiFi sí? KlimNet chceme pojmout jako občanské sdružení. V případě připojení do WiFi sítě KlimNet se účastník stává členem sdružení a bude muset platit členské příspěvky. Předpokládané ceny jsou uvedené v tabulce cen. Viz. příloha „Předběžné ceny“

Bodově k vytvoření občanského sdružení:

vytvoření stanov OS

registrace OS na mvcr

registrace na statistickém úřadě

registrace domény klimnet.cz

založení transparentního účtu ( eBanka)

svolání valné hromady

zvolení všech orgánů

vytvoření základních dokumentů OS

3. Vystavění přístupového bodu na budově zámku

Přístupový bod pb0.klimnet.cz plánujeme vystavět na komín budovy zámku. Antény jsou rozměrově docela malé. Na komín se musí umístit všesměrová anténa, která je velikostně podobná hromosvodu (viz. „obrázek č.1“, rozměr: 1100 mm x 20 mm), dále je potřeba umístit směrovou anténu pro přístup na internet (rozměr: 600 mm x 450 mmm), která by měla splývat se střechou zámku. Antény jsou bezporuchové a tudíž se na střechu zámku nebude muset vstupovat, jen v nejnutnějších případech. Ostatní zařízení budou umístěny na půdě zámku (router, AP). Podrobnější nákres viz. „Nákres umístění antény“. Uchycení se provede navrtáním konzoly do komínu ze strany nádvoří zámku, při kterém by nemělo dojit k porušení vzhledu komínu (viz. obrázek č. 3). Na uchycení antény by byla vhodná osobní konzultace s námi a podrobné prozkoumání situace.


Fotky umístění:

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2


Obrázek č. 3

Nákres umístění antény:


4. Vytvoření mapy členů

příklad viz. obrázek č.4


Etapa č. 2

1. Připojení vedení OS do sítě KlimNet (bez MěÚ)

Nejprve se připojí vedení OS a provede se základní nastavení sítě.

Účastníci pro připojení:

Aleš Raška

Jiří Langer

Martin Kuča

Radek Neuvirt

Štěpán Hradský

2. Provedení testovacího provozu ( minimálně měsíc )

3. Doladění sítě

Etapa č. 3

1. Připojení internetu do sítě KlimNet

V tomto bodě počítáme s připojením Internetu do WiFi sítě KlimNet. Momentálně se do internetu můžeme připojit přes tři ISP (internet providery). Podle nabídek, které nám zaslali, se nám zatím jeví jako nejlepší varianta nabídka od firmy PODA s.r.o (www.poda.cz). V této etapě počítáme s rychlostí 192 kbs, která bude sdílená pro všechny členy. Pokud někdo bude žádat garantovanou rychlost, tak tuto možnost v této chvíli nebudeme poskytovat. Cena za připojení do internetu bude realizována jako příspěvek na provoz internetu. Ceny jsou v příloze viz. „Předběžné ceny“.

2. Provedení testovacího provozu

3. Stanovení základních pravidel

Svolání rady OS, na které by měly vzniknout dokumenty:

Provozní řád počítačové sítě

Etapa č. 4

1. Připojení Městského úřadu do sítě KlimNet

Připojení Městského úřadu do sítě KlimNet, do Internetu. Připojení se provede připojením routeru k lokální síti MěÚ. Není zapotřebí dokupovat Wifi karty nebo jiné zařízení.

2. Připojení dalších členů OS

3. Testování provozu sítě

4. Doladění sítě, provozního řádu

Etapa č. 5

1. Valná hromada

2. Body VH

3. Zhodnocení provozu sítě v průběhu Etap č. 1-4

4. Umožnění dalším subjektům přístup do sítě „KlimNet“

5. Příjem nových členů

6. Koncepce rozvoje sítě na další kvartál

výstavba dalšího AP bodu podle potřeb pokrytí.


Jak se připojit ?

Předem je nutné upozornit na to, že jsme Amatérská WiFi sí? složená z nadšenců, kteří tuto sí? vybudovali a provozují z vlastních zdrojů a ne firma zabývající se komerčním poskytováním bezdrátového připojení k internetu.

Pokud se budete chtít připojit, musíte mít:

Počítač
PCI kartu pro komunikaci přes Wifi

Směrovou WiFi anténu

Další informace ohledně připojení k síti KlimNet Vám rádi zodpovíme.

Předběžné ceny

Občanské sdružení

členský příspěvek na jeden rok

1.000,- Kč

Přípojný AP Bod

Vystavění AP bodu (DWL-900AP+, Anténa, Bleskojistka)

10.000,- Kč

Účastník

PCI Karta pro komunikaci přes WiFi

1.000,- Kč

Směrová Wifi anténa

1.000,- Kč

Kabeláž

500,- Kč

Internet

Příspěvek (měsíčně)

400,- Kč

Ceny členských příspěvků OS a ceny za Internet se budou projednávat na první Valné hromadě. Tyto ceny jsou orientační.

Použité komponenty pro výstavbu přístupového bodu:

Všesměrová Wi-Fi anténa

Rozměry: v. 1100mm, š. 20mm

Směrová Wi-Fi anténa

Rozměry: v. 600mm, š. 450mm

Wi-Fi pojítko

Rozměry: d. 200mm, š. 120mm, t. 30mm