Zápis z jednání rady OS Klimnet č. 12/2013

I před koncem roku se hlavy radily, hlavně však bilancovaly ...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 9.12.2013

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:00 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Hradský štěpán

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

 

 

Program:

 1. Cena zařízení pro členy

 2. řadovky - kontrola vedení optiky

 3. čtečka čárových kódů

 4. Týdenní služby

 5. Přijetí nových členů


Zápis:

 

 1. Cena zařízení pro členy

  Byla projednána změna výše úhrady za zařízení při pozáručních výměnách, a to z důvodu velkého cenového rozptylu pořizovacích cen. S platností od 1. ledna 2014 jsou ceny pozáručních výměn stanoveny takto :

  - zařízení s pořizovací cenou do 999 Kč ... pozáruční výměna za 300 Kč,

  - zařízení s pořizovací cenou 1000-2000 Kč ... pozáruční výměna za 700 Kč,

  - zařízení s pořizovací cenou vyšší než 2000 Kč ... dle individuální dohody.

  Informace bude zároveň zveřejněna v ceníku na stránkách www.klimnet.org.

  Termín: platnost od 1. ledna 2014

  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

   

 2. řadovky - kontrola vedení optiky

  Proběhla kontrola stavu vedení optiky a aktivních prvků na řadovkách. Bylo zjištěno, že zařízení jsou v dobrém stavu, nicméně na jaře přistoupíme k úpravám, které by měly přispět k bezproblémovému fungování zmíněné optiky. V tomto roce již bylo jedno ze čtyř zařízení upraveno.

  řešil: Pavel

  Termín: proběhlo

 3. čtečka čárových kódů

  Bylo navrženo zakoupení nové čtečky čárových kódů (pro skladovou evidenci), jež nahradí stávající zařízení, které již dosluhuje a nefunguje jak má.

  řeší: Alda

  Termín: 31.12.2013

  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Týdenní služby

  V rámci péče o sí? OS KlimNet jsou jednotlivými členy rady zajiš?ovány tzv. služby, ve kterých se pravidelně střídají po týdnech. Vzhledem k počtu členů rady bylo uvítáno, že jeden z členů se po čase přestěhoval zpět do Klimkovic a do tohoto kolotoče se opět zapojí.

  řeší: všichni

  Termín: průběžně

   

 5. Přijetí nových členů

Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 6.12.2013. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni
do seznamu členů sdružení.

Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)