Zápis z jednání rady OS Klimnet č. 1/2014

Radili jsme se, a také plánovali...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 13.1.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:30 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

 

Přítomní:

Hradský štěpán

Neuvirt Radek

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

Vůjtek Petr

Zdražila Ivo

 

Program:

 1. Rozšíření pokrytí WIFI na ZUš do zadní části budovy

 2. Plán výstavby a rekonstrukce AP pro I. pololetí 2014

 3. Páteřní spoje - výměny, zvýšení kapacity

 4. Pozastavená členství k 31.12.2013

 5. úhrada nákladů spojených s umístěním zařízení

 6. VšB - jmenný seznam osob s přístupem do budovy

 7. Sbor dobrovolných hasičů v Bítově - dar do tomboly

 8. Zš Klimkovice - zasí?ování prostor dle požadavků školy

 9. Přijetí nových členů

 

Zápis:

 1. Rozšíření pokrytí WIFI na ZUš do zadní části budovy

  V rámci budovy ZUš spravujeme vnitřní bezdrátovou sí?. Aeditel pan Béreš nyní požádal o rozšíření pokrytí WiFi signálem do zadní části budovy. Provedeme přidání dalšího AP pro rozšíření pokrytí.

  řeší: všichni

  Termín: leden 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. Plán výstavby a rekonstrukce AP pro I. pololetí 2014

  Postupně se stále snažíme vylepšovat naši sí?, tj. předělávat AP tak, abychom mohli členy připojit vyšší rychlostí, s tím souvisí i nutné posilování páteřních spojů, kdy z důvodu potřebného navyšování kapacity přecházíme do pásma 10GHz, popř. pásem vyšších. Vzhledem k finanční nákladnosti předělávek AP i pořizování nových spojů jsme si vytvořili předběžný harmonogram a tedy i rozpočet pro první polovinu roku. Jestliže vše půjde podle plánu, do června bychom rádi udělali toto:

   • Bítov - rádi bychom vystavěli druhé AP.

   • Josefovice - rádi bychom vystavěli druhé AP pro dokrytí jedné části obce na 5GHz.

   • AP Cica - existuje lokalita poblíž tohoto AP, kde je špatné pokrytí, rozhodli jsme se proto na AP přidat nový sektor, který by situaci zlepšil (a zvažujeme výstavbu malého dokrývacího AP v této lokalitě).

   • AP Budzela - už od podzimu pracujeme na další celkové rekonstrukci tohoto AP, po výstavbě nového stožáru zrekonstruujeme i toto.

   • AP ZUš - naše hlavní technická místnost rovněž potřebuje provést určité úpravy, spolu s nimi upravíme i AP.

   • AP Zš (Klimkovice) - v souvislosti s rekonstrukcí budovy školy se bude potřeba připravit na nutný přesun stožáru a kabelových tras.

   • Kino - Před koncem roku jsme byli požádání Městem Klimkovice o připojení budovy Kina.

  Samosebou, že ve finále uděláme i spoustu dalších, na pohled neviditelných, ale potřebných prací...

  řeší: všichni

  Termín: I. pololetí 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Páteřní spoje - výměny, zvýšení kapacity

  Vzhledem k pokračujícím rekonstrukcím AP, navyšování rychlosti připojení u členů je potřeba více řešit kapacitu a spolehlivost páteřních spojů. Proto postupně přecházíme na spoje v pásmu 10GHz i na menších AP, kde dosud dostačovaly spoje na 5GHz (a kde bohužel začíná být i dost rušení na to, aby tyto spoje přestávaly fungovat spolehlivě a s dostatečnou kapacitou).

  V plánu na letošní rok je proto postupná výměna páteřních spojů v lokalitách Hýlov (AP Hasiči, Vojnov), Polanka (AP Vydraliny-Skotnice, účetní) a Klimkovice (posílení kapacity spoje ZUš-PAN, nový spoj AP Zahrádky).

  Již v minulém roce proběhla výměna páteřních spojů v Olbramicích (nové AP ZSO dostalo rovnou 2 spoje, z toho 1 stavěný jako záloha, AP Olbramice bylo při rekonstrukci rovněž připojeno novým 10GHz spojem), ve Zbyslavicích došlo k výměně přívodního spoje z Lázní za jiný typ s vyšší kapacitou, při rekonstrukci AP Zbyslavice na podzim byl rovněž zprovozněn 10GHz páteřní spoj. úplně poslední loňskou akcí pak bylo posílení páteřního spoje na AP Hýlov, který je sice stále stavěn na 5GHz, ale nyní má cca dvojnásobnou kapacitu.

  řeší: všichni

  Termín: průběžně

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Pozastavená členství k 31.12.2013

  K 31.12.2013 evidujeme sedm členů s nedoplatky na členských příspěvcích, z tohoto důvodu jim bylo členství pozastaveno. Jmenný seznam je členům sdružení OS KlimNet k dispozici k nahlédnutí v kanceláři sdružení OS KlimNet.

 5. úhrada nákladů spojených s umístěním zařízení

  V následujícím měsíci bude postupně probíhat úhrada nákladů spojených s umístěním zařízení u našich členů. Platby budou zasílány postupně dle nahlášených odečtů, a to formou převodu na účet člena.

  řeší: Byrtusová Renáta

  Termín: 28.2.2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 6. VšB TU Ostrava - jmenný seznam osob s přístupem do budovy

  Aktualizace seznamu osob s přístupem do budovy a tedy k našim zařízením, jež jsou umístěna v prostorech VšB TU Ostrava.

  řeší: Byrtusová Renáta

  Termín: 31.1.2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 7. Sbor dobrovolných hasičů v Bítově - dar do tomboly

  Obrátil se na nás p. Bilík Lubomír jménem Sboru dobrovolných hasičů v Bítově s žádostí o přispění formou věcného daru do tomboly Hasičského plesu, který se bude konat v sobotu 18.1.2014 v Obecním domě v Bítově.

  řeší: Byrtusová Renáta

  Termín: 17.1.2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 8. Zš Klimkovice - zasí?ování prostor dle požadavků školy

  Vedení Zš Klimkovice požádalo naše sdružení o pomoc se zasí?ováním školních prostor v souvislosti s rekonstrukcí samotné školy. Souběžně s tímto provede sdružení předělávku našeho AP Zš.

  řeší: všichni

  Termín: období jarních prázdnin 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 9. Přijetí nových členů

Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 10.1.2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni
do seznamu členů sdružení.

Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)