Zápis z jednání rady KlimNet č. 2/2014

Radili jsme se.

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 3.2.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:00 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Hradský štěpán

Kuča Martin

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

 

Program:

 1. Nové AP - ul. Janovská, Polanka nad Odrou

 2. Nákup nového spoje na AP Pan

 3. úhrada připojení v panelovém domě

 4. Přijetí nových členů

 

Zápis:

 1. Nové AP - ul. Janovská, Polanka nad Odrou

  OS KlimNet obdrželo dotaz ohledně možnosti připojení v lokalitě ul. Janovská v Polance nad Odrou. Vzhledem k tomu, že v této oblasti nemáme v tuto chvíli pokrytí naší sítí, vzali jsme v úvahu nabídku k výstavbě nového AP v rodinném domě tazatele. Situace vyžaduje návštěvu na místě a prověření možnosti výstavby AP.

  řeší: všichni

  Termín: únor 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. Nákup nového spoje na AP Pan

  Byly prodiskutovány varianty řešení nového spoje na AP Pan s větší propustností, přičemž byly brány v potaz požadavky jak na výkon daného spoje, tak rovněž i na pořizovací cenu zařízení.

  řeší: všichni

  Termín: I. pololetí 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. úhrada připojení v panelovém domě

  Po delší diskuzi bylo schváleno zrušení úhrady „připojení v panelovém domě (kabelové rozvody)" ve výši 1.000 Kč.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 31.1.2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni
  do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)