Zápis z jednání rady KlimNet č. 3/2014

Radili jsme se...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 10.3.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:00 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Hradský štěpán

Kuča Martin

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

Vůjtek Petr

Zdražila Ivo

Program:

 1. VOIP - výměna zařízení pro provoz IP telefonie

 2. Omezení počtu přípojných míst v rámci jednoho členství

 3. Zrušení příjmu plateb v hotovosti

 4. Rozšíření pokrytí sítě v Bítově a Těškovicích

 5. AP Poláček

 6. AP Ulmann

 7. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. VOIP - výměna zařízení pro provoz IP telefonie

  Dne 4.3.2014 došlo v odpoledních hodinách k neplánovanému výpadku IP telefonie. Bohužel jsme v rámci servisního zásahu zjistili, že nám po více jak pěti letech dosloužila základní deska VOIP serveru, ovšem ještě ten den se nám podařilo sehnat náhradní a výpadek tak provizorně odstranit. V souvislosti s tímto proběhla na radě diskuze ohledně řešení této situace. Ze dvou možností - koupit pouze novou desku nebo celý nový server - byla vybrána možnost druhá, tedy koupě nového serveru, kdy by toto řešení mělo být robustnější a budeme mít záruku na hardware. Bude tedy potřeba kontaktovat dodavatele a porovnat nabídky, posléze objednat nové zařízení.

  řeší: štěpán

  Termín: 15. dubna 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. Omezení počtu přípojných míst v rámci jednoho členství

  Vzhledem k systémovým a účetním změnám nebude do budoucna možné fakturovat více přípojných míst v rámci jednoho členství. členství, která jsou takto vedena, budou rozdělena tak, aby každé mělo právě jedno přípojné místo. V rámci těchto změn dotčení členové nebudou hradit další registrační poplatek při vytvoření nové registrace z důvodu přesunu přípojného místa (v případě zcela nové registrace s novým přípojným místem je člen registrační poplatek povinen uhradit). Změny budou probíhat průběžně, kdy sdružení samo bude dotčené členy kontaktovat a v součinnosti s nimi změny realizovat.

  řeší: všichni

  Termín: průběžně

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Zrušení příjmu plateb v hotovosti

  Jak už bylo výše zmíněno, dochází nyní k systémovým a účetním změnám, současně s tímto dochází ke změnám i u plateb v hotovosti v kanceláři sdružení. Bylo schváleno od přijímání plateb v hotovosti zcela upustit a k existujícím alternativám plateb (platba složenkou u české pošty nebo převod z účtu na účet), tak členům přibude možnost úhrady plateb prostřednictvím terminálu všude tam, kde jsou k dispozici terminály SAZKY. Což v Klimkovicích a blízkém okolí je cca šest míst. Tuto službu nám bude poskytovat společnost MANUM, s. r. o., která provozuje platební portál „superCASH".

  řeší: rada

  Termín: červen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Rozšíření pokrytí sítě v Bítově a Těškovicích

  Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po připojení do sítě OS KlimNet v lokalitách Bítov a Těškovice. Shodli jsme se na tom, že rozšíření sítě by bylo v prospěch potenciálních členů, a tak se porozhlédneme po možnostech výstavby nových AP v těchto lokalitách.

  řeší: všichni

  Termín: průběžně

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 5. AP Poláček

  V rámci servisního zásahu na AP Poláček došlo k výměně 5GHz spoje za 10GHz a k výměně části technologie, která byla poškozena. Pro naše členy připojené na tomto AP je tak již v tuto chvíli příjemným důsledkem zvýšená kapacita přívodního spoje, snížení jeho latence a zvýšení celkové propustnosti AP. V další fázi, závislé i na počasí, dojde k výměně zařízení u části členů z důvodu jejich sjednocení a následnému navýšení rychlosti připojení k síti OS.

  Termín: proběhlo, fáze II - duben 2014

 6. AP Ulmann

  V rodinném domě, kde máme umístěno AP Ulmann je plánována celková rekonstrukce, v rámci které budeme muset zasáhnout i do AP. Pro naše zařízení tak bude potřeba instalovat novou plošinu na střeše, zajistit natažení elektrických kabelů ke stožáru a následně i revizi elektroinstalace. V rámci rekonstrukce se rovněž budeme podílet i na zřízení hromosvodu na daném objektu, což mimo jiné přispěje k ochraně majetku sdružení v případě živelné události.

  řeší: všichni

  Termín: dle termínů stavebních prací na daném objektu

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 7. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 7.3.2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni
  do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)