Zápis z jednání rady KlimNet č. 4/2014

Radili jsme se ...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 14.4.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 19:30 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

 

Přítomní:

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Kuča Martin

Neuvirth Radek

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

 

Program:

 1. AP Mú - instalace hasičského přístroje

 2. čSSZ - kontrola

 3. AP Bítov

 4. Zš Klimkovice - nový stožár

 5. Přijetí nových členů

 

Zápis:

 1. AP Měú - instalace hasičského přístroje

  Město Klimkovice se na nás obrátilo s prosbou o pořízení a instalaci hasičského přístroje k našemu zařízení na AP Měú, které by vyhovovalo podmínce použití k hašení elektrického zařízení pod proudem. Rada toto po poradě odsouhlasila a dojde k pořízení jednoho kusu hasicího přístroje odpovídajícího vznesené podmínce.

  řeší: Dan, Renáta

  Termín: duben-květen 2014

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 2. čSSZ - kontrola

  Za strany české správy sociálního zabezpečení jsme byli obeznámeni o termínu provedení kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného za sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Rada udělila plnou moc p. Raškovi (člen rady), aby zastupoval OS KlimNet při této kontrole a k převzetí protokolu o výsledcích kontroly, případně jiných dokladů vzešlých z této kontroly.

  řeší: Raška Aleš

  Termín: 22. dubna 2014

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 3. AP Bítov

  Na radě 3/2014 bylo prodiskutováno téma zřízení nového AP v lokalitě Bítov. Z tohoto důvodu byla obec Bítov kontaktována a byla zrealizována osobní návštěva. Posléze byly ještě emailem zaslány informace ohledně činnosti našeho sdružení. Další postup se bude odvíjet až po projednání naší nabídky na jednání obce Bítov.

  řeší: všichni

  Termín: ---

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 4. Zš Klimkovice - nový stožár

  V rámci plánované rekonstrukce Zš Klimkovice musí být předěláno umístění našich antén na budově školy. Z tohoto důvodu bude nutné pořízení nového příhradového stožáru a jeho instalace dle plánovaných stavebních úprav na střeše budovy. V dohledné době bude nutné přistoupit ke zpracování projektu a jeho realizaci, toto bude zajištěno vybranou firmou, po dodání podkladů z naší strany.

  řeší: Alda

  Termín: červen 2014

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 5. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 11.4.2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni
  do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)