Zápis z jednání rady KlimNet č. 5/2014

Radili jsme se...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 12.5.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:00 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

Vůjtek Petr

Zdražila Ivo

Program:

 1. AP Hrdel

 2. AP Sypka

 3. Nákup 10GHz spojů

 4. Kamerový systém Klimkovice

 5. Nábor nových instalátorů

 6. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. AP Hrdel

  Na AP Hrdel je plánována výměna stožáru, během které zároveň dojde k částečné předělávce přípojného bodu. V rámci předělávky dojde k výměně vadného ventilátoru a nefunkčního GSM modulu. Zároveň bude na AP navíc přidána jedna sektorová anténa k účelnějšímu pokrytí prostoru.

  řeší: Pavel, štěpán

  Termín: květen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. AP Sypka

  Na AP Sypka dojde k výměně GSM modulu, o případném výpadku budou členové na daném přípojném bodě informováni hromadným emailem a zveřejněním informace na webových stránkách OS KlimNet.

  řeší: štěpán, Pavel

  Termín: červen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Nákup 10GHz spojů

  Radou bylo prodiskutováno pořízení nových 10GHz spojů, které by se mohly během tohoto roku umístit na některá z našich AP kvůli zlepšení kvality a propustnosti sítě. Zvažuje se umístění na tato místa: AP Zahrádky, AP účetní a AP Vojnov.

  řeší: všichni

  Termín: do konce roku 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Kamerový systém Klimkovice

  Město Klimkovice řeší otázku bezpečnosti v našem městě, a to zvážením pořízení kamerového systému. V rámci provozu by se OS KlimNet na tomto systému podílelo zajištěním přenosu signálu kamer k poskytovali kamerového systému. Ze strany sdružení bude zpracována nabídka na základě požadavků města Klimkovice.

  řeší: Dan

  Termín: květen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 5. Nábor nových instalátorů

  Na radě se rovněž projednala potřeba posílení instalátorského týmu. Pár zájemců o spolupráci s OS KlimNet se nám ozvalo, s těmito bude zorganizována schůzka a budou seznámeni s fungováním sdružení. Zároveň jim budou zodpovězeny případné dotazy.

  řeší: Dan, Pavel

  Termín: květen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 6. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 9.5.2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni
  do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)