Zápis z jednání rady KlimNet č. 6/2014

Radili jsme se...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 2.6.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 19:00 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Kuča Martin

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

Program:

 1. AP Glomb

 2. AP Zahrádky

 3. AP Pan

 4. Externí spolupráce

 5. Příprava na Valnou hromadu

 6. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. AP Glomb

  Rada sdružení projednala a schválila návrh na umístění UPS (záložního zdroje) na náš přípojný bod AP Glomb. Realizace proběhne při předělávce AP, informace o datu budou členům na daném přípojném bodu zaslány hromadným emailem a zveřejněny na webových stránkách sdružení.

  řeší: Pavel, Dan, Martin, štěpán

  Termín: 1. polovina června 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. AP Zahrádky

  Přípojný bod AP Zahrádky projde částečnou rekonstrukcí, kdy bude vyměněn přívodní 5GHz spoj za nový 10GHz, rovněž dojde k výměně části technologie. Výsledkem bude zvýšená kapacita přívodního spoje, snížení jeho latence a zvýšení celkové propustnosti AP. Informace o datu rekonstrukce budou členům na daném přípojném bodu zaslány hromadným emailem a zveřejněny na webových stránkách sdružení.

  řeší: Pavel, Dan, Martin, štěpán

  Termín: 1. polovina června 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. AP Pan

  Na AP Pan je vzhledem ke kapacitě možných připojení plánována výměna stávajícího switche za větší, s čímž zároveň souvisí i nutná výměna racku. Z tohoto důvodu budeme kontaktovat domovníka ohledně získání souhlasu s výměnou.

  řeší: všichni

  Termín: červen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Externí spolupráce

  V minulých letech využívalo naše sdružení výpomoc externího pracovníka pro komplikovanější montáže zařízení u členů. V letošním roce nám bohužel tato spolupráce nevyšla, a proto jsme nuceni hledat adekvátní náhradu.

  řeší: všichni

  Termín: průběžně

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 5. Příprava na Valnou hromadu

  Na radě byly zapracovány připomínky k Finančnímu řádu a poté byla odsouhlasena jeho finální verze. O schválení nového Finančního řáde se bude hlasovat na Valné hromadě v pátek 6.6.2014 (bližší informace o konání Valné hromady jsou uvedeny na webových stránkách sdružení).

  řeší: všichni

  Termín: červen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 6. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 30.5.2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni
  do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)