Zápis z jednání rady KlimNet č. 7/2014

radili jsme se...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 7. 7. 2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 19:30 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Hradský štěpán

Kuča Martin

Neuvirt Radek

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

Vůjtek Petr

Zdražila Ivo

 

Program:

 1. Kontrola odvodů pojistného

 2. AP Zš Klimkovice - stožár

 3. AP Ulman

 4. AP Planka

 5. AP účetní

 6. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Kontrola odvodů pojistného

  Sdružení bylo kontrolorkou výběru pojistného u VZP čR informováno, že bude provedena kontrola odvodu pojistného za zaměstnance za období 01/2011-05/2014. Po zpracování dokladů bude poté zpráva vč. vyúčtování zaslána na adresu sdružení. Zpracování dokladů a komunikaci s kontrolorkou bude zajiš?ovat Alda.

  řeší: Alda

  Termín: červenec 2014

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 2. AP Zš Klimkovice - stožár

  Základní škola Klimkovice prochází celkovou rekonstrukcí, během které dojde k posunu stožáru AP Zš. Souběžně s tímto jsme nechali vyrobit nový příhradový stožár, který právě prochází výrobou, statickými zkouškami a bude během července osazen na nové místo na střeše Zš Klimkovice. Komunikaci s firmou, které byla zakázka zadána, má na starosti Alda, včetně následného převzetí zakázky.

  řeší: Alda

  Termín: červenec 2014

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 3. AP Ulman

  V rámci rekonstrukce střechy budovy, kde máme umístěno AP Ulman došlo k přesunu stožáru oproti původnímu umístění. Po dokončení rekonstrukce pak ještě dojde k dílčím úpravám na přípojném bodu - kontrola stavu.

  řeší: všichni

  Termín: po dokončení rekonstrukce

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 4. AP Planka

  Na radě bylo navrhnuto umístění záložní zdroje (UPS) pro pokrytí krátkodobých výpadků přívodu elektrické energie. Zároveň by se provedla kontrola stavu hardware na přípojném bodu, případné nedostatky by se odstranily.

  řeší: všichni

  Termín: 4. čtvrtletí 2014

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 5. AP účetní

  Vzhledem k vysokému rušení signálu cizími sítěmi v oblasti Polanky bylo na radě rozhodnuto o pořízení nového spoje pracujícího v pásmu 10 GHz a jeho umístění na spoji AP Polanka-účetní.

  řeší: Pavel, Petr V.

  Termín: červenec 2014

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 6. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 4. července 2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)