Zápis z jednání rady KlimNet č. 8/2014

radili jsme se...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 18.08.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:00 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Kuča Martin

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

Program:

 1. Výsledek kontroly odvodů pojistného

 2. Obnovení licence ESET

 3. Klenba cup - sponzorský dar

 4. AP čamaj

 5. AP Vojnov

 6. Výsledek ankety

 7. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Výsledek kontroly odvodů pojistného

  Dne 24.07.2014 byla kontrolorkou výběru pojistného u VZP čR provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období 01/2011-06/2014. Ze Zprávy o výsledku kontroly vyplynulo zjištění, že kontrolním šetřením nebyly zjištěny nedostatky.

 2. Obnovení licence ESET

  Bylo projednáno a schváleno prodloužení licence na software ESET Endpoint Security na další dva roky.

  řeší: všichni

  Termín: srpen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Klenba Cup - sponzorský dar

  Sdružení bylo požádáno o sponzorský dar v rámci pořádání 11. Klenba Cupu konaného dne 20. září 2014 v Klimkovicích. Sponzorský dar byl schválen, obsahovat bude reklamní předměty OS KlimNet.

  řeší: Renáta

  Termín: srpen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. AP čamaj

  Realizace AP čamaj v lokalitě Hýlova by se měla provést v následujícím měsíci po dokončení zbývajících příprav a výstavbě přívodního spoje.

  řeší: Pavel

  Termín: září 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 5. AP Vojnov

  Přípojný bod AP Vojnov projde částečnou rekonstrukcí, kdy bude vyměněn přívodní 5GHz spoj za nový 10GHz, v případě potřeby rovněž dojde k výměně části technologie. Výsledkem bude zvýšená kapacita přívodního spoje, snížení jeho latence a zvýšení celkové propustnosti AP. Informace o datu rekonstrukce budou členům na daném přípojném bodu zaslány hromadným emailem a zveřejněny na webových stránkách sdružení.

  řeší: všichni

  Termín: září 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 6. Výsledek ankety

  V lednu 2014 jsme na webových stránkách našeho sdružení zveřejnili anketu s dotazem "Co byste si přáli, abychom pro členy v rámci sítě OS zprovoznili?" s možným výběrem z těchto odpovědí:

  - email na doméně klimnet.cz,

  - cloudové úložiště,

  - webhosting,

  - úložiště pro data a sdílení souborů přes web.

  Anketa byla k 18. srpnu 2014 ukončena. Z nabízených možností získala nejvíce hlasů, a to 257, odpověď "cloudové úložiště". Na radě pak bylo schváleno zřízení této služby pro členy našeho sdružení, prozatím v testovacím provozu.

  řeší: štěpán

  Termín: říjen 2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 7. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 15. srpna 2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)