Zápis z jednání rady KlimNet č. 9/2014

Radili jsme se i v září, ale čekali jsme na schválení resp. doplnění zápisu :-)

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 01.09.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 19:00 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Kuča Martin

Neuwirt Radek

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta


Program:

 1. Změna otevírací doby kanceláře

 2. úprava podmínek pro bezdrátová připojení (2.4GHz, 5GHz)

 3. Kamerový systém města Klimkovice

 4. Nová anketa

 5. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Změna otevírací doby kanceláře

  Vzhledem k nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnance sdružení dojde k úpravě otevírací doby kanceláře, a to s platností od listopadu 2014. Kancelář bude pro členy otevřena v tyto pracovní dny:

  pondělí v době 15-17 hod.

  středa v době 9-12 hod.

  řeší: všichni

  Termín: od listopadu 2014

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 2. úprava podmínek pro bezdrátová připojení (2.4GHz, 5GHz)

  Rada schválila úpravu podmínky pro bezdrátové připojení členů. člen dostane potřebné zařízení pro připojení k síti sdružení bezplatně zapůjčeno. Tato zápůjčka je omezena aktivním členstvím, při jeho pozastavení nebo ukončení je člen povinen zařízení neprodleně vrátit. V případě nevrácení kompletního zařízení nebo jeho poškození uhradí člen sdružení plnou pořizovací cenu zapůjčeného zařízení.

  řeší: všichni

  Termín: od října 2014

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 3. Kamerový systém města Klimkovice

  Probrali jsme aktuální stav přípravy nasazení kamerového systému města Klimkovice, kde se OS KlimNet podílí poskytováním potřebné datové konektivity pro připojení jednotlivých kamer.

  řeší: všichni

  Termín: 4. kvartál 2014

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 4. Nová anketa

  V tomto roce sdružení slaví deset let od svého založení. V rámci této příležitosti jsme pro naše členy zveřejnili novou anketu Jaký dárek od sdružení byste brali?“ Výběr možných odpovědí naleznete na našich webových stránkách.

  řeší: Pavel

  Termín: září 2014

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 5. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 29. září 2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)