Zápis z jednání rady KlimNet č. 7/2015

V červenci jsme se radili...

Zápis z jednání rady OS KlimNet
Konané dne: 13.7.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:

 1. Přívodní spoj do Klimkovic
 2. Předělávky AP
 3. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Přívodní spoj do Klimkovic

  Průběžně zvažujeme, co dále s přívodním spojem, který již přestává kapacitně dostačovat - výměna zařízení, jaký typ, kapacita apod.

  Řeší: marv
  Termín: 10.8.2015
  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. Předělávky AP

  V návaznosti na výměnu přívodního spoje budeme řešit předělávky i dalších AP (akce „kulový blesk aneb škatulata, hejbejte se"). Termíny u konkrétních AP budeme určovat operativně.

  Řeší: rada
  Termín: 30.10.2015
  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 10.7.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)