Zápis z jednání rady KlimNet č. 6/2015

Rada proběhla i s instalátory...

Zápis z jednání rady OS KlimNet
Konané dne: 8.6.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel
Kupka Michal
Vožický Jan
Vůjtek petr
Zdražila Ivo

Program: 

 1. Sponzorský dar Klenba Cup
 2. AP hýlov
 3. Předělávka AP Vrchpolí
 4. Množství úkolů - instalátoři
 5. Přijetí nových členů

 

Zápis:

 1. Sponzorský dar Klenba Cup
  Byli jsme požádáni o menší věcný sponzorský dar na letošní Klenba Cup (více zde: http://www.klenba.cz/dokumenty/plakat_12.klenba_cup.pdf).

  Řeší: Verča
  Termín: 10.6.2015
  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. AP hýlov
  Na AP Hýlov dochází poslední dobou k častým výpadkům napájení. Z tohoto důvodu bude na toto AP nasazena UPS (záložní zdroj), aby se tyto krátkodobé výpadky pokryly.

  Řeší: cica
  Termín: 14.7.2015
  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Předělávka AP Vrchpolí
  V následujícím týdnu proběhne předělávka AP. Navržený termín je úterý 16.6.2015 odpoledne. Kluci si termín ještě potvrdí, případně upřesní. Následně pošleme informační email o výpadků členům, kteří jsou na tomto AP závislí.

  Řeší: Bew, Alda, Dan

  Termín: 20.6.2015
  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Množství úkolů - instalátoři
  Proběhla diskuze s instalátory ohledně množství otevřených úkolů a byla stanovena jejich maximální hranice, kterou budou muset instalátoři závazně dodržovat. Hlavní hříšník v množství otevřených úkolů dostal čas čtrnácti dnů na snížení počtu již vyřešených, avšak stále neukončených, úkolů.

  Řeší: Ivoš, Verča, Renáta

  Termín: 23.6.2015
  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 5. Přijetí nových členů
  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 5.6.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)