Zápis z jednání rady KlimNet č. 5/2015

Radili jsme se... hlavním bodem byl aktuální stav sledování TV přes internet a nedostupnost programů skupin Nova a Prima. 

Zápis z jednání rady OS KlimNet
Konané dne: 11.5.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 19:30 hod.
Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:

Předělávka AP Budzela
Sledování TV - aktuální stav
Nový web
Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Předělávka AP Budzela

  Předběžný termín výstavby nového stožáru na AP Budzela jsme stanovili na 19.5.2015 v případě příznivého počasí. Tato část předělávky AP se nijak nedotkne připojených členů.

  Řeší: Alda, Radek, Dan
  Termín: 31.5.2015
  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. Sledování TV - aktuální stav

  V únoru jsme spustili sledování TV přes internet (více zde http://www.klimnet.org/view.php?nazevclanku=sledovani-tv-zdarma&cisloclanku=2015020002). Nedlouho poté ale nedošlo k domluvě ohledně zpoplatnění se skupinami Nova a Prima, a proto tyto programy nebylo možné sledovat zpětně. Nyní společnost SledovaniTv.cz se skupinou Prima nové podmínky domluvila a snaží se o domluvu i se skupinou Nova. Poté dostaneme nový Dodatek ke smlouvě, kde budou upravené ceny a nové podmínky. Na jejím základě se rozhodneme, jak s tím dále naložíme (nyní mají členové tuto doplňkovou službu zdarma).

  Řeší: rada
  Termín: 31.5.2015
  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Nový web

  Vše je téměř hotovo, brzy jej snad spustíme :)

  Řeší: Alda, cica
  Termín: 31.5.2015
  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 8.5.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)