Zápis z jednání rady KlimNet č. 4/2015

V dubnu jsme se radili i s instalátory.

Zápis z jednání rady OS KlimNet
Konané dne: 13.4.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:30 hod.
Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel
Vožický Jan
Vůjtek Petr
Zdražila Ivo

Program:

 1. Sponzorské dary - DPS Klimkovice, MŠ Klimkovice
 2. Valná hromada
 3. Záruka spoje Siklu
 4. Aktualizace servisní sady
 5. Aktualizace seznamu zařízení pro pojištění
 6. Odměňování instalátorů
 7. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Sponzorské dary - DPS Klimkovice, MŠ Klimkovice

  Na radě 03/2015 jsme navrhli sponzorský dar pro Domov pro seniory Klimkovice formou úlevy z členského příspěvku a věcného daru (konkrétně bude stanoven dle potřeb DPS).

  Na této radě jsme navrhli sponzorský dar formou částečné úlevy členského příspěvku i pro MŠ Klimkovice. Ta slučuje 4 mateřské školy na ulicích 28.října, J. Glazarové, Josefovice a nově i na Komenského ul. Dosud jsme poskytovali úlevu z členského příspěvku pouze u MŠ v Josefovicích, nyní jsme rozhodli o úlevě i pro J. Glazarové a Komenského. Místo čtyř členských příspěvků tedy bude hrazen pouze jeden. Paní ředitelku budeme kontaktovat, sdělíme náš návrh a rozhodnutí a bližší informace.

  Řeší: Verča
  Termín: 30.4.2015
  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti) 

 2. Valná hromada

  V návaznosti na změny OS -› Spolek, se v letošním roce bude VH konat pravděpodobně koncem září. O bližším termínu budeme členy včas informovat.

  Řeší: všichni
  Termín: 30.6.2015
  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 3. Záruka spoje Siklu

  Cica navrhl prodloužení záruky na spoje Siklu o jeden rok.

  Řeší: cica
  Termín: 30.4.2015
  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 4. Aktualizace servisní sady

  Dle vývoje technologie obměňujeme v síti zařízení, proto je třeba aktualizovat seznam nutného zařízení do servisní sady.

  Řeší: Bew
  Termín: 30.6.2015
  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 5. Aktualizace seznamu zařízení pro pojištění

  Průběžně aktualizujeme seznam zařízení, která máme pojištěna. Do seznamu budou zařazena nově pořízená zařízení (páteřní spoje, switche, klimatizace).

  Řeší: Dan, Cica, Verča
  Termín: 20.4.2015
  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 6. Odměňování instalátorů

  Definitivně jsme stanovili nový způsob odměňování instalátorů (paušál, odměny, benefity).

  S tím souvisí i to, že ve spoustě případech instalátoři řeší požadavky členů nad rámec svých povinností. Nyní budou moci při ukončení úkolu tyto práce navíc zadat a následně je budeme fakturovat - člen o tom bude informován přímo od instalátora před započetím takové práce. Jedná se o takovou práci navíc, o kterou si řekne sám člen (např. řešení potíží s vlastním routerem apod.). V žádném případě takovou činnost nebude vyvíjet dobrovolně instalátor, abychom následně bez vědomí a souhlasu člena fakturovali jakoukoli částku. V případě nejasností je nutné, aby nás členové neprodleně  kontaktovali na našem kontaktním telefonním čísle.

  Řeší: rada, instalátoři
  Termín: 13.4.2015
  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 7. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 10.4.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)