Zápis z jednání rady KlimNet č. 3/2016

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 14.3.2016
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Strukturky bytové domy
2. Navýšení přívodní konektivity
4. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Strukturky bytové domy
Nechali jsme si zpracovat rozpočet na strukturovanou kabeláž v bytových domech Ostravská 11 a 28.října 92. Cenová nabídka byla doručena v den konání rady. Realizace proběhne po Velikonocích.
Řeší: rada
Termín: 30.4.2016
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

2. Navýšení přívodní konektivity
Proběhla diskuse ohledně nutnosti navýšení přívodní konektivity a budoucího technického řešení přívodní konektivity do internetu. Shodli jsme se na nutnosti mít dvě nezávislé připojení do internetu, stejně jako to je nyní a o nutnosti navýšení rychlosti připojení do internetu na obou přípojných místech. Dohodli jsme se, že oslovíme více dodavatelů a necháme si udělat nabídky, které následně posoudíme a jednu z nich vybereme.
Řeší: rada
Termín: 30.4.2016
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

4. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 11.3.2016. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)