Zápis z jednání rady KlimNet č. 4/2016

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 16. 4. 2016
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Valná hromada
2. Přívodní konektivita
3. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Valná hromada
Termín pro letošní VH jsme zatím nestanovili, ale pravděpodobně to bude někdy září/říjen 2016.
Řeší: rada
Termín: odloženo
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

2. Přívodní konektivita
Dlouhodobě poptáváme nabídky na konektivitu, které se snažíme maximálně zodpovědně probrat a posoudit, abychom vybrali tu nejlepší možnost. Průběžně se k nabídkám vyjadřujeme individuálně mezi sebou, po mejlech, icq, apod. A proto jsme při osobním setkání k tomuto bodu vedli docela náročnou diskuzi.
Řeší: rada
Termín: ...
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

3. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 15. 4. 2016. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)