Zápis z jednání rady KlimNet č. 5/2016

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 15. 6. 2016
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Rychlost bez navedené služby (nová připojení)
2. Hotspoty a přihlašování
3. ZUŠ - Žádost o spolupráci a příspěvek na interaktivní sestavu
4. Sledování TV
5. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Rychlost bez navedené služby (nová připojení)
U nových členů je běžný postup po připojení takový, že než instalátor ukončí úkol s instalací, běží členovi služba s omezenou rychlostí. Rozhodli jsme se tuto rychlost navýšit na 3 Mbps (pro upřesnění - jakmile instalátor ukončí úkol a členovi se vystaví faktura na registrační poplatek a členský příspěvek, je obratem navedena rychlost připojení k síti KlimNet odpovídající typu členství).
Řeší: cica
Termín: 31. 7. 2016
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Hotspoty a přihlašování
Na všech našich hotspotech (čili místa s připojením k internetu od KlimNetu zdarma) je vyžadováno „přihlášení“ do sítě. Jedná se o anonymní přihlášení formou „odkliknutí tlačítka“. Instalátor Ivo Zdražila navrhl abychom toto přihlašování na hotspotech zrušili, on a jeho blízké okolí s tím má špatné zkušenosti, údajně se zařízení při nečinnosti od sítě odpojuje a následně je vyžadováno nové přihlašování. Ivošův návrh jsme projednali, vzhledem k tomu, že se nám ale nepodařilo toto chování nasimulovat, považujeme to spíše za ojedinělou záležitost. Přihlášení tak zůstává i nadále.
Rádi bychom však požádali členy (ale i nečleny), kteří mají s přihlašováním na hotspoty podobné potíže, aby nás kontaktovali, děkujeme.
Řeší: rada
Termín: 15. 6. 2016
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. ZUŠ - Žádost o spolupráci a příspěvek na interaktivní sestavu
Pan Béreš, ředitel ZUŠ, radu KlimNetu požádal o spolupráci při budování nové datové sítě a elektroinstalace, a zároveň o příspěvek na zakoupení interaktivní sestavy, která bude sloužit žákům ZUŠ Klimkovice. Žádost jsme projednali a ve všech bodech souhlasíme. Výši příspěvku jsme navrhli a následně odhlasovali ve výši 30.000 Kč. Termíny budou upřesněny v koordinaci s panem Bérešem.
Řeší: rada
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů  proti)

4. Sledování TV
Dosud jsme nebyli kontaktováni ohledně nové smlouvy, v níž očekáváme úpravu podmínek s ohledem na programy skupin Nova a Prima. Dan si bere na starost zjištění stavu a dalšího postupu. 
Řeší: Dan
Termín: 31. 8. 2016
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů  proti)

5. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 14. 6. 2016. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)