Zápis z jednání rady KlimNet č. 6/2016

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 8. 8. 2016
Začátek: 19:00 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Záložní napájecí systém ZUŠ
2. Optika - náměstí
3. Příprava na výměnu páteřního spoje za 18 GHz
4. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Záložní napájecí systém ZUŠ
Dlouhodobě se zabýváme záložním napájecím systémem. Nyní případné výpadky řešíme centrálou, při neplánovaných výpadcích elektřiny, ale dochází k prodlení mezi zjištěním a zapojením centrály (je nutné fyzické zapojení).
Zjišťujeme různé možnosti i s ohledem na cenu. Jedna z variant je však v ceně cca 400 tisíc Kč + cena baterií, přičemž hmotnost baterií se blíží k 1 t, což pro naše použití s ohledem na umístění není vyhovující. Jiné řešení je za zhruba poloviční částku, ale také není úplně vyhovující. Tuto otázku tedy necháváme otevřenou a průběžně se tomu budeme nadále věnovat.
Řeší: cica
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Optika - náměstí
Zabýváme se rozšířením optického kabelu směrem na náměstí.
Řeší: Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Příprava na výměnu páteřního spoje
Rada probrala možnosti náhrady stávajících, fyzicky a morálně dosluhujících spojů, v rámci páteřní sítě, a to přívodního spoje z VŠB a záložního spoje na Sanatoria Klimkovice. Po zvážení možností a dostupných technologií se rozhodla realizovat oba tyto spoje v technologii pracující v licencovaném pásmu 18 GHz. S vybraným dodavatelem budou dohodnuty podrobné podmínky realizace.
Řeší: Bew, cica, a zbytek rady
Termín: do konce roku 2016
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů  proti)

4. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 5. 8. 2016. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)