Zápis z jednání rady KlimNet č. 7/2016

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 19. 9. 2016
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Hradský Štěpán
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta
Vožický Jan
Vůjtek Petr
Zdražila Ivo

Program:
1. Valná hromada - termín a program
2. Domov pro seniory Klimkovice - sponzorský dar
3. AP Hýlov, Vojnov, uČamajů
4. AP Dan
5. Realizace výměny páteřního spoje za 18GHz
6. Navýšení konektivity
7. Kamerový systém Klimkovice
8. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Valná hromada – termín a program
Na radě jsme probrali termíny, kdy by se mohla konat letošní Valná hromada. Místo konání bychom chtěli ponechat beze změny, tedy v hasičárně v Klimkovicích. Zároveň jsme předběžně navrhli body programu k jednání Valné hromady. V případě potřeby body programu doplníme. Jakmile budeme mít pevně daný termín konání, zašleme všem aktivním členům spolku informace emailem. Pokud si chcete být jisti, že Vám bude email doručen, zkontrolujte si prosím Vás emailovou adresu, kterou jste si v členské kartě nastavili pro zasílání informačních emailů. Informace o konání Valné hromady budou rovněž zveřejněny na webových stránkách spolku.
Řeší: všichni
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

2. Domov pro seniory Klimkovice – sponzorský dar
Pro domov seniorů jsme jako sponzorský dar pořídili projektor. Využívat jej budou klienti domova např. pro sdílení fotografií, zážitků z různých výletů, akcí atd.
Řeší: Alda
Termín: do konce září 2016
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

3. AP Hýlov, Vojnov, uČamajů
Na neděli 25. 9. 2016 byla naplánována akce „kulový blesk“, kdy v jeden dojde k výměnám antén na AP Hýlov, Vojnov a uČamajů. Současně se vymění kabeláž a udělají potřebné úpravy AP dle potřeby.
Řeší: všichni
Termín: 25. 9. 2016
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů  proti)

4. AP Dan
Na AP Dan dojde k výměně 10GHz spoje za spoj 80GHz. Přesný termín zatím není určen, rádi bychom to stihli před začátkem zimy. Členům na dotčeném AP sdělíme termín jako vždy emailem a oznámením na našich webových stránkách.
Řeší: všichni
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

5. Realizace výměny páteřního spoje
S vybraným dodavatelem byly sjednány podmínky dodání spojů a jejich montáže. Realizace proběhne v září nebo v říjnu 2016. Před samotnou výměnou bude nutné provést přípravné práce pro hladší průběh výměny. Přesné datum výměny spojů bude aktivním členům oznámeno formou informačního emailu a zveřejněním na našich webových stránkách.
Řeší: Bew, cica
Termín: září-říjen 2016
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

6. Navýšení konektivity
V poslední době jsme vyjednávali s různými poskytovateli připojení a řešili různé technologie, které by nám umožnili navýšení kapacity připojení pro naše členy. Nakonec jsme usoudili, že ekonomicky nejvýhodnější je dále provozovat vlastní spoje a nakoupit si pouze portovou konektivitu, kde díky skvělému vyjednávání budeme mít navýšenou kapacitu a zároveň ušetříme.
Řeší: rada
Termín: září-říjen 2016
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

7. Kamerový systém Klimkovice
Dan informoval radu o výsledku schůzky na městském úřadě v Klimkovicích, která probíhala v souvislosti s dalším provozem kamerového systému města.

8. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 5. 8. 2016. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)