Zápis z jednání rady KlimNet č. 8/2016

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 8. 11. 2016
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:45 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Sponzorský dar RC Želvička
2. AP Polanka - přestavba
3. Kamerový systém Klimkovice x OvaNet
4. Valná hromada, volba předsedajícího
5. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Sponzorský dar RC Želvička
Byli jsme požádáni o sponzorský dar pro Rodinné centrum Želvička. Jelikož jsme
v letošním roce formou sponzorského daru rozdali organizacím v Klimkovicích a okolí už
bezmála 100.000 Kč, rozhodli jsme o příspěvku ve výši 4.000 Kč na zakoupení herních
prvků a vybavení herny (konkrétní výběr ponecháme na vedení RC Želvička).
Řeší: Verča
Termín: 30.11.2016
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. AP Polanka - přestavba
Na víkend 19.-20.11. plánujeme přestavbu AP Polanka. O případném výpadku budou
členové, jejichž připojení je na tomto AP závislé, předem informováni.
Řeší: Bew, cica
Termín: 21.11.2016
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Kamerový systém Klimkovice x OvaNet
Vzhledem k vypršení Smlouvy o poskytnutí konektivity ke stávajícímu počtu kamer
jednáme s MěÚ Klimkovice o novém Dodatku ke Smlouvě, a to v závislosti na jednání
ze strany OvaNetu.
Řeší: Cica, Bew
Termín: 30.11.2016
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Valná hromada
Valná hromada se bude konat ve středu 16.11.2016 od 18hod. v Hasičské zbrojnici
v Klimkovicích. Pozvánku jsme dle stanov spolku rozeslali všem členům emailem 30dní
před termínem. Příprava podkladů vrcholí. :) Předsedajícím VH byl zvolen předseda
Štěpán Hradský.
Řeší: všichni
Termín: 16.11.2016
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

5. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační
poplatek do 7.11.2016. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku
měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli
zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)