Zápis z jednání rady KlimNet č. 9/2016

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 5. 12. 2016
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel
Jan Vožický
Ivo Zdražila

Program:
1. Ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
2. Sponzorský dar na ples - Bítov
3. Požadavky instalátorů
4. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
Rada spolku hlasovala o ukončení členství těmto členům (jmenovitý seznam je k nahlédnutí v kanceláři spolku):
ID 388, 1346, 1574, 1609, 1956
Řeší: rada
Termín: 31.12.2016
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Sponzorský dar na ples - Bítov
Hlasovali jsme o poskytnutí věcného sponzorského daru na ples do Bítova.
Řeší: Verča
Termín: 31.1.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Požadavky instalátorů
S Ivošem jsme probrali několik požadavků a podnětů týkajících se vnitřního chodu spolku KlimNet.
Řeší: rada
Termín: neuvedeno
Návrh: neuvedeno

4. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 2.12.2016. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)