Zápis z jednání rady KlimNet č. 01/2017

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 28. 1. 2017
Začátek: 19:00 hod.
Konec: 20:30 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Věcný dar do tomboly – ples TJ Klimkovice, Rybáři Bítov
2. Sklad – vyřazení nepotřebného materiálu
3. Záložní napájení ZUŠ
4. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Věcný dar do tomboly – ples TJ Klimkovice, Rybáři Bítov
Byli jsme požádáni o věcné dary do tomboly na Fotbalový ples (TJ Klimkovice) a Rybářský ples (Rybáři Bítov). Verča nabalí tašky a domluví se s kontaktními osobami na předání.
Řeší: Verča
Termín: 15.2.2017
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Sklad – vyřazení nepotřebného materiálu
Bew postupně prochází materiál a nepotřebné věci vyřadíme. Něco nabídneme k prodeji a zařízení dále nepoužitelné odvezeme k likvidaci.
Řeší: Bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Záložní napájení ZUŠ
Cica zjišťuje možnosti, nabízí se agregát s kapotovaným motorem se vzdáleným managementem, cena kolem 100.000 Kč. Případné umístění by bylo nutné řešit se statikem a požárním technikem. Rozhodnutí prozatím odkládáme.
Řeší: cica
Termín: odloženo
Návrh: odloženo (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 27.1.2017. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)