Zápis z jednání rady KlimNet č. 02/2017

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 6.3.2017
Začátek: 19:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Vožický Jan
Vůjtek Petr
Zdražila Ivo

Program:
1. Josefovice
2. Požadavky instalátorů
3. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Josefovice
Plánujeme předělávku AP Josefovice. Jakmile bude vše připraveno a naplánovaný termín, budeme členy, kteří jsou na AP josefovice závislí, informovat e-mailem.
Řeší: rada
Termín: 30.4.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Požadavky instalátorů
S instalátory jsme probrali několik požadavků a podnětů týkajících se vnitřního chodu spolku KlimNet.
Řeší: rada
Termín: neuvedeno
Návrh: neuvedeno

3. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 3.3.2017. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)