Zápis z jednání rady KlimNet č. 03/2017

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 15.5.2017
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. AP Glomb
2. Orcave – ukončení servisní podpory
3. Revize hasicích přístrojů – ZUŠ
4. AP Petřvald
5. Přijetí nových členů

Zápis:
1. AP Glomb
V průběhu května-července bude probíhat údržba a předělávka AP Glomb. Pokud si práce vyžádají výpadek připojení, budou členové předem informováni informačním emailem, SMS, případně na webu.
Řeší: bew, rada
Termín: 31.7.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Orcave – ukončení servisní podpory
Společnost Orcave s.r.o. nás emailem informovala o ukončení servisní podpory spojů Miracle. Těchto máme v naší síti několik. Po telefonické konzultaci bewa s obchodní zástupkyní, a s ohledem na jejich stáří, jsme se rozhodli, že nemá smysl navyšovat kapacitu a „necháme je dožít“.
Řeší: rada
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Revize hasicích přístrojů – ZUŠ
Radek má za úkol zajistit každoroční revizi hasicích přístrojů, které má KlimNet umístěné na ZUŠ.
Řeší: Radek
Termín: 31.5.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. AP Petřvald
Pravděpodobně do konce května bude provedena předělávka AP Petřvald. Členové budou předem informováni.
Řeší: bew, rada
Termín: 31.5.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 12.5.2017. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)