Zápis z jednání rady KlimNet č. 04/2017

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 28.8.2017
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel
Zdražila Ivo

Program:
1. Valná hromada
2. Konference – Kam kráčí telekomunikační sítě
3. Datová schránka
4. Štítky
5. ZUŠ – centrála, dokončení
6. Mexiko, Olbramice – nová AP
7. Přerušení dodávky el. energie společností ČEZ
8. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Valná hromada
Průběžně se připravujeme na letošní valnou hromadu, která se bude konat pravděpodobně některý pátek v říjnu. Přesný termín bude uveden v Oznámení o konání Valné hromady, které bude včas vydáno na našem webu, a zároveň odesláno členům na kontaktní emailové adresy. Před VH bude svolána ještě jedna rada, na niž zvolíme předsedajícího VH a upřesníme program.
Řeší: bew, rada
Termín: 31.10.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Konference – Kam kráčí telekomunikační sítě
Obdrželi jsme pozvánku na konferenci „Kam kráčí telekomunikační sítě“. Bewa jsme zvolili zástupcem KlimNetu a jsme zvědaví na „rozumy“, které z Plzně doveze. :)
Řeší: rada
Termín: 14.9.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Datová schránka
Předseda byl pověřen zřízením datové schránky.
Řeší: Radek
Termín: 30.9.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Štítky
Alda dostal za úkol zajistit štítky (něco na způsob samolepek), s našimi kontakty, kterými budeme značit naše zařízení. Jelikož se jedná i o venkovní jednotky, je třeba, aby štítek byl odolný vůči povětrnostním vlivům.

Řeší: Alda
Termín: 31.12..2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

5. ZUŠ – centrála, dokončení
Je potřeba dodělat elektřinu, což je akce na minimálně půl dne. Předtím je nutné udělat prostup na komín a přívod a vývod pro centrálu. Dan zajistí nějakého zedníka.
Řeší: rada
Termín: 30.9.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

6. Mexiko, Olbramice – nová AP
Uvažujeme o dalším AP na Mexiku a v Olbramicích. Až půjde bew na lázně (střechu), tak obhlídne, kam směrem na Mexik uvidí. A průběžně pokukuje i o vhodném místě v Olbramicích. Oboje je však zatím ve fázi úvahy. :)
Řeší: bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

7. Přerušení dodávky el. energie společností ČEZ
Na září má ČEZ plánováno několik odstávek dodávky el. proudu, a to na 8.9., 18.9. a 20.9. (vše Klimkovice) a 19.9.2017 (pro změnu Polanka). Členové, jichž se bude výpadek týkat ve spojitosti s připojením k internetu, budou informováni hromadným emailem. Zároveň bude informace vyvěšena i v aktualitách na našem webu. Bude-li to mít smysl s ohledem na provázanost sítě a rozsah odstávky, zajistíme náhradní zdroj.
Formulář pro vyhledání plánovaných odstávek společnosti ČEZ, najdete na jejich webu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Řeší: Verča, bew
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 25.8.2017. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)