Zápis z jednání rady KlimNet č. 05/2017

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 23.10.2017
Začátek: 19:00 hod.
Konec: 19:30 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Valná hromada, volba předsedajícího
2. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Valná hromada
Valná hromada se bude konat v pátek 27.10.2017 od 18hod. v Hasičské zbrojnici v Klimkovicích. Pozvánku jsme dle stanov spolku rozeslali všem členům emailem 30dní před termínem. Příprava podkladů vrcholí. :) Předsedajícím VH byl zvolen předseda Štěpán Hradský.
Řeší: všichni
Termín: 27.10.2017
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 20.10.2017. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)