Zápis z jednání rady KlimNet č. 06/2017

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 14.12.2017
Začátek: 20:30 hod.
Konec: 21:30 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Shrnutí roku 2017
2. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Shrnutí roku 2017
Zhodnotili jsme, co se nám povedlo v roce 2017, co jsme nestihli a odložili na rok 2018 a stručně probrali plány na rok 2018.
Řeší: všichni
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 12.12.2017. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)