Rada občanského sdružení KlimNet se sídlem v Klimkovicích, 28.října 141, svolává v souladu s čl. 5 stanov sdružení

valnou hromadu,

která se uskuteční dne 8.6.2012 v 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Klimkovicích.

Program jednání:

  1. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
  2. úprava Finančního řádu (snížení vstupního poplatku)
  3. diskuze
  4. závěr

Upozornění členům:

I. Nebude-li valná hromada po uplynutí půl hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá rada náhradní valnou hromadu, která bude zahájena v 18:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.
Číst dál: O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

Vážení členové,

v měsíci březnu dojde k několika výpadkům elektrické energie od společnosti čEZ a v závislosti na nich může tedy dojít i k výpadku připojení k internetu. Tato oznámení, s termíny a mapou s vyznačeným rozsahem, najdete na internetových stránkách města Klimkovice http://www.mesto-klimkovice.cz, kategorie "Hlášení městského rozhlasu".

Číst dál: Informace o přerušení dodávky elektrické energie