Rada občanského sdružení KlimNet se sídlem v Klimkovicích, 28.října 141, svolává v souladu s čl. 5 stanov sdružení

valnou hromadu,

která se uskuteční dne 14.6.2013 v 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Klimkovicích.

Program jednání:

  1. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení

  2. úprava Finančního řádu (snížení pravidelného měsíčního členského příspěvku)

  3. transformace Občanských sdružení na Spolky (na základě účinnosti nového občanského zákoníku 89/2012 Sb od 1.1.2014)

  4. diskuze

  5. závěr

Upozornění členům:

I. Nebude-li valná hromada po uplynutí půl hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá rada náhradní valnou hromadu, která bude zahájena v 18:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.

Číst dál: O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady