V PONDĚLÍ 21.6.2021, v předpokládáné době 8:00 - 14:00 dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v části Klimkovice-Hýlov. Výpadek napájení /připojení k síti Internet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ naše AP Polaček. Členům, kterých se výpadek připojení k síti Internet týká, byl odeslán informační email, i z toho důvodu proto doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje v členské kartě aktuální.

Číst dál: Přerušení dodávky el. energie PONDĚLÍ 21.6.2021

Ve středu 16.6.2021, v předpokládáné době 8:00 - 16:00 dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v části Klimkovice-Hýlov. Výpadek napájení /připojení k síti Internet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ naše AP hýlov. Členům, kterých se výpadek připojení k síti Internet týká, byl odeslán informační email, i z toho důvodu proto doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje v členské kartě aktuální.

Číst dál: Přerušení dodávky el. energie STŘEDA 16.6.2021

Z důvodu prací na rozvodech elektřiny v domě, kde je umístěno AP Polaček, došlo ve 14:50 k výpadku připojení. Opětovné zapojení elektřiny a tedy i funkčnost AP se očekává cca 15:40.  Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Výpadek v 11:50-12:40 byl ze stejného důvodu.

Zítra, v pátek 28.5.2021 v době od 9:00 do 11:00 hod., dojde k výpadku připojení v trvání cca 30 minut z důvodu provedení nutné kontroly a úpravy elektroinstalace zajišťující napájení AP Polanka. Výpadek postihne i závislé AP účetní.
Potřebujeme provést zátěžový test lokálního záložního zdroje, u kterého si nejsme jisti jeho stavem a funkčností, dále výměnu poškozeného a nefunkčního modulu vzdáleného ovládání napájení a vyměnit router řídící chod celého AP.
Práce nejsou závislé na počasí, vzhledem k okolnostem, které nám nejsou v tuto chvíli známy, může dojít k posunu doby nebo času prací, byť se budeme snažit výpadek co nejvíce minimalizovat.

Členové, jichž se výpadek týká, byli informováni emailem. 

Děkujeme za pochopení.

Ve středu 26.5.2021, v předpokládáné době 8:00 - 14:00 dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v části Klimkovic-Václavovic a Polanky. Výpadek napájení /připojení k síti Internet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ naše AP Václavovice, Skotnice a účetní. Přesto, že na některých z výše uvedených AP elektřina půjde, nepůjde Internet. Důvodem je to, že jsou závislá na místech, kde je odstávka el. proudu hlášena. Členům, kterých se výpadek připojení k síti Internet týká, byl odeslán informační email - doporučujeme udržovat kontaktní údaje aktuální.

Číst dál: Přerušení dodávky el. energie STŘEDA 26.5.2021

Vážení členové,

na dnešní den měli z ČEZu plánovanou odstávku el. proudu. Ačkoli byla plánována do 17hod., k obnovení dodávky el. proudu docházelo až po 17hod. Jako poslední byla elektřina obnovena na Resnerove v cca 18:10, poté byla obnovena činnost AP Resnerova a všech AP na tomto závislých. Jedná se o: legie, hechter, ulmann, slachta. Tato AP jsou konečně v provozu tedy od cca 18:15.

Pokud nadále evidujete nefunkční připojení, zašlete SMS, děkujeme.

 

AKTUÁNÍ PODMÍNKY KONÁNÍ VH:    https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/konani-valnych-hromad-clenskych-schuzi

S ohledem na nařízení vlády, viz. odkaz výše: "každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem", jsme pro tyto účely rozhodli o zakoupení antigenních testů. Žádáme zájemce o účast na VH/NVH, aby nás kontaktovali nejpozději 5 dní předem. A to jak pro přehled počtu účastníků, tak zároveň kvůli domluvení na včasném předání 1ks antigenního testu. Bez negativního antigenního či PCR testu, případně certifikátu Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, nebude účastník na konání VH/NVH vpuštěn. Děkujeme za pochopení.