Rada občanského sdružení KlimNet se sídlem v Klimkovicích, Polní 346 svolává v souladu s čl. 5 stanov sdružení

valnou hromadu,

která se koná dne 4.6.2010 v 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Klimkovicích.

Program jednání:

  1. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
  2. volba rady OS
  3. změna sídla
  4. změna organizačních řádů
  5. diskuze
  6. závěr

Upozornění členům:

I. Nebude-li valná hromada po uplynutí půl hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá rada náhradní valnou hromadu, která bude zahájena v 18:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.


Číst dál: O Z N Á M E N Í - o konání valné hromady

O síti