V PONDĚLÍ 27.3.2023, v předpokládáné době 7:30-15:30, dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v části Zbyslavic. Výpadek napájení/připojení k síti KlimNet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ AP Zbyslavice. Na AP umístíme náhradní zdroj aby členům, u nichž elektřina půjde a jsou připojeni na AP zbyslavice, fungovalo i připojení k síti KlimNet.

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných či orientačních čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky. U odstávky je přiložena vždy i mapa, kde jsou zobrazené i dotčené objekty (nad rámec uvedených popisných či orientačních čísel).

UPDATE: Dodávka el. energie obnovena v 15:28. Následně přepojeno napájení AP Zbyslavice z centrály zpět do sítě a provedena kontrola připojení jednotlivých členů. Vše v pořádku a funkční.

Vážení členové, 

v noci, po 2.hodině, došlo k poruše na elektřině na ul. 28.října v Klimkovicích. Z toho důvodu nefunguje AP Hechter, nacházející se v dotčené lokalitě, a na něm závislé AP ulmann. Pracovníci ČEZu pracují na opravě.

Odhadovaný čas opravy z webu bezstavy.cz je v 7:00. 

UPDATE: Odhadovaný čas opravy posunut na 9:00 (zdroj bezstavy.cz)

OPRAVENO a elektřina obnovena v 8:03. Následně provedena kontrola našeho zařízení na AP, vše v pořádku a funkční.

V PONDĚLÍ 20.3.2023, v předpokládáné době 7:30-15:30, dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v části Zbyslavic. Výpadek napájení/připojení k síti KlimNet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ AP ZŠzbys a Zbyslavice a přípojné body na ZŠzbys závislé: Vrchpolí, Močidlan, Bítov, Cabúk, Těškovice. Členům, jichž se výpadek připojení k síti KlimNet týká, byl odeslán informační email (doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje v členské kartě aktuální). 

Na AP ZŠzbys dáme náhradní zdroj, členové na uvedeném AP a závislých Vrchpolí, Močidlan, Bítov, Cabúk, Těškovice by tedy měli zaznamenat pouze kratší výpadek ve chvíli přepojování na náhradní zdroj a zpět. 

Členům na AP Zbyslavice nebude připojení k síti KlimNet fungovat po celou dobu odstávky elektřiny.

Z výše uvedeného důvodu je možné, že přestože ve Vašem domě elektřina fungovat bude, připojení k síti KlimNet nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 15:30. neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně.)

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných či orientačních čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.

Vážení členové,

spolu s plánovanou odstávkou ČEZu ve Zbyslavicích bohušel šlo dolů i AP Zbyslavice, z toho důvodu členům na tomto AP nebude fungovat připojení k síti. Odstávka elektřiny je plánována do 15:45.

UPDATE: Dodávka el. energie obnovena 14:50, následně provedena kontrola sítě KlimNet - vše v pořádku a funkční. Máte-li přesto potíže, dejte nám vědět v SMS na 724619047.

Číst dál: Přerušení dodávky el. energie Zbyslavice 14.3.2023

V PÁTEK 10.3.2023, v předpokládáné době 8-16hod., dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v Těškovicích. Výpadek napájení/připojení k síti KlimNet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ naše AP Těškovice. Členům, jichž se výpadek připojení k síti KlimNet týká, byl odeslán informační email (doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje v členské kartě aktuální). 

Z výše uvedeného důvodu je možné, že přestože ve Vašem domě elektřina fungovat bude, připojení k síti KlimNet nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 16.hod. neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně.)

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných či orientačních čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.

UPDATE: Dodávka el. proudu obnovena cca 12:35, následně provedna vzdálená kontrola funkčnosti AP - vše v pořádku.

Vážení členové,

chtěli bychom Vás informovat, že v sobotu 4.3.2023 v předpokládané době od 09:00 do 11:30 hod. budeme, v souvislosti s pokračující rekonstrukcí budovy Základní umělecké školy v Klimkovicích, pracovat na přetažení datových a napájecích vedení mezi serverovnou rádiovými spoji do nové trasy, což se bohužel neobejde bez výpadku.
Na dobu nezbytně nutnou (předpoklad je cca 1- 1,5h) tak dojde k úplnému výpadku připojení z důvodu nutného odpojení napájení spojů zajišťujících jak přívod konektivity z Internetu, tak propojení k záložnímu datovému okruhu. Tyto spoje jsou zároveň první, které se budeme snažit zprovoznit, jednotlivé části sítě by pak měly nabíhat postupně jak budeme obnovovat napájení jednotlivých páteřních spojů.
Provedení prací je závislé na příznivém počasí, doba výpadku se může změnit i s ohledem na případné neočekávané okolnosti, jako např. závada na hw. Pokud by Vaše připojení nebylo funkční i po 11:30, dejte nám prosím vědět na kontaktní telefon formou SMS, nerestartujte své routery, popř. přijímače.

Děkujeme za pochopení
KlimNet z. s.

UPDATE: 12:30 PRÁCE BYLY DOKONČENY. Po kontrole by mělo být vše v pořádku a funkční. Pokud byste přesto měli jakékoli potíže s připojením k síti KlimNet, zašlete prosím SMS.

Vážení členové,

chtěli bychom Vás informovat, že zítra, v sobotu 11.2.2023 v předpokládané době 09:00 - 16:00 hod. budeme v návaznosti na postup rekonstrukce budovy ZUŠ a již dokončenou stavbu nového příhradového stožáru, provádět přemístění všech stávajících antén z malého stožáru na novou příhradovou konstrukci. Práce obnášejí i vystrojení nové kabelové trasy, stožáru a demontáž stavajícího "malého" stožáru.
Vzhledem k rozsahu a objemu prací dojde k výpadku připojení, který nejsme schopni časově přesně odhadnout - antény směrových spojů s rádiovými jednotkami k jednotlivým AP musíme zdemontovat, přemístit, zkontrolovat, namontovat na nové místo a co zabere nejvíce času - také sesměrovat s protější jednotkou. To vše za ne zcela optimálních teplotních podmínek a přístupu k anténním stožárům. Přesto se budeme snažit dobu výpadku minimalizovat na nezbytné minimum.
Informaci o plánovaných pracech jsme zaslali i na emailové adresy, které máte uvedené ve svých členských kartách.

Děkujeme za pochopení
KlimNet z. s.

Vážení členové,

v tomto týdnu od 6.2.2023 evidujeme potíže s rychlostí připojení. Jedná se o obecný problém souvisejícím s google (trasa pro posílání provozu). Předali jsme požadavek/stížnost našemu poskytovateli internetu, který to řeší dále. Projevuje se to zpomalením/sekáním připojení, které můžete nejvíce pocítit ve večerních hodinách, kdy je největší provoz. Omlouváme se. S naším poskytovatelem jsme ohledně toho v kontaktu.

Vážení členové, v neděli 5.2.2023 v cca 23:30 došlo k výpadku připojení na AP Husova z důvodu výpadku el. proudu. Po 7.hod ranní (6.2.2023) byl kolega na místě, proud k našemu zařízení obnoven po 7:30, avšak zařízení odmítlo spolupracovat :( Po výměně vše začíná nabíhat a 8:10 je opět vše funkční.

Pokud nadále evidujete nefunkční připojení k síti KlimNet, zašlete nám prosím SMS a prověříme konkrétní adresu.

Děkujeme za pochopení.