Rada občanského sdružení KlimNet se sídlem v Klimkovicích, Polní 346 svolává v souladu s ustanovením § 181 Obchodního zákoníku a s čl. 5 stanov sdružení

mimořádnou valnou hromadu,

která se koná dne 9.8.2005 v 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Klimkovicích

Program jednání:

  1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.
  2. Schválení mimořádné investice pro zkvalitnění sítě KlimNet.

Upozornění členům:

I. Nebude-li valná hromada po uplynutí půl hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá rada náhradní valnou hromadu, která bude zahájená v 18:30. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.

Číst dál: O Z N Á M E N Í - o konání mimořádné valné hromady

Dobrý den,

chtěli bychom Vás seznámit s novinkami v naší síti a předat Vám pár informací.

Číst dál: Novinky

Chtěli bychom upozornit všechny čekatele, kteří se zaregistrovali po 16.6.2005, že budou připojeni nejdřív až 1.9.2005.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné léto

Rada KlimNet

Číst dál: KlimNet prázdniny

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu sdružení KlimNet.

Den konání: 16. června 2005 od 18:00 – 19:00 hod
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:

  1. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
  2. změny stanov a finančního řádu. (viz. přílohy)
  3. volba rady
  4. diskuze
  5. závěr

Když se vám nezdaří přijít, dejte alespoň dobrému člověkovi, který na VH přijde, plnou moc.

Ke stanovám a k finančnímu řádu se vyjádřete prostředníctvím komentáře ke článku.

Přílohy:
Stanovy
finanční řád

Číst dál: Pozvánka na (náhradní) valnou hromadu